Na vaše poslovanje gledamo skozi oči podjetnika

Zavedamo se da ste podjetniki osredotočeni na svoje delo in doseganje poslovnih ciljev, zato nikakor ne želimo da vam je računovodstvo breme, temveč dodana vrednost vašemu poslovanju. Vaše računovodstvo upravljamo kot da je naše, kjer vedno iščemo najboljše rešitve za podjetje.

S kom sodelujemo?

Naše storitve nudimo velikim, srednjim in majhnim in mikro podjetjem ter  samostojnim podjetnikom, društvom, zavodom in zadrugam, zato jih tudi temu primerno vsakemu posebej prilagodimo. Klientom zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja ter željam.

Kaj vam Pro-Fin računovodstvo ponuja?

 • izdelava predloga celostne rešitve računovodstva in racionalizacije ostalih postopkov
 • hiter in kvalitetni prenos računovodstva v primeru menjave servisa
 • vodenje glavne knjige s saldakonti, po stroškovnih mestih in analitikah, tudi na vaši lokaciji
 • zpisi in usklajevanje odprtih postavk,
 • obračun DDV in s tem povezanih davčnih evidenc, identifikacija v sistem DDV
 • vodenje, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • obračun plač, prispevkov za zavezanca, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, najemnin
 • izdelava letnih in medletnih poročil državne in druge organe, tudi za pridobitev posojil
 • knjiženje in izvajanje plačilnega prometa, vodenje blagajne, knjiženje maloprodaje
 • obračun obresti, preverjanje bonitet,
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov za pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij,
 • preoblikovanje s.p. v d.o.o., ter druga statusna preoblikovanja
 • celovito podjetniško svetovanje.

Kot dodatne storitve nudimo še v sodelovanju z zunanjimi poslovnimi partnerji:

 • Kvalitetne odvetniške, notarske,
 • revizija poslovanja z mnenjem pooblaščenega revizorja,
 • pomoč pri izterjavi dolgov, pripravi izvršb, opominov
 • odkup terjatev po zelo ugodni ceni
 • priprava celotne dokumentacije za različne javne razpise, sofinanciranja, nudenje garancij ipd preko Slovenskega podjetniškega sklada, SID banke ipd.

V okviru kadrovskih storitev nudimo:

 • prijava potreb po delavcih in prijava/odjava/sprememba zavarovanja,
 • priprave različnih pogodb za fizične osebe (najemne, o zaposlitvi, podjemne, za družinske člane, poslovodne itd)
 • izpolnitev vloge za delovno dovoljenje in bivanje tujcev
 • A1 in ZKO obrazci za tujino itd.

Hitro in enostavno prestopite k nam

Prehod iz prejšnjega računovodskega servisa k nam je hiter, enostaven in je možen kadarkoli med letom. Pri tem vam lahko uredimo tudi knjige za nazaj, ter na vašo željo poskrbimo za celoten prenos.